Vatikanet

 

   

 

Vatikanet er et maktsentrum for alle verdens katolikker, og har vært en selvstendig stat siden 1929. Staten blir styrt av paven.

Vatikanet er residens for pavene som etterfulgte Peter. Det var her Peter led martyrdøden og ble begravd.

Det bor rundt 1000 mennesker der for å fylle Vatikanets funksjoner.

I Vatikanet kan vi blant annet finne Peterskirken, Petersplassen og Vatikanmuseene. Inne i museene kan vi se Det sixtinske kapell for eksempel.

 

Peterskirken er sentrum for den romersk-katolske kirken og tiltrekker pilegrimer fra hele verden.

Det ble reist en andaktsnisje over Peters grav på 100-tallet, og den første store basilikaen ble ferdig i 349 e.Kr. På 1400-tallet begynte den å rase sammen, så i 1506 ble grunnsteinene til den nye kirke lagt. Det tok mer enn ett hundre år å bygge den, og alle renessansens og barokkens arkitekter i Roma hadde en hånd med i utformingen.

 

 

 

Det sixtinske kapell er hovedkapellet i Vatikanpalasset og har sitt navn etter pave Sixtus IV, som bygde det. De massive veggene ble freskomalt av noen av de fineste kunstnerne på 1400- og 1500-tallet, blant annet Michelangelo. De tolv maleriene på sideveggene viser parallelle episoder fra livet til Moses og Kristus. Utsmykkingen av veggene i kapellet ble fullført av Michelangelo, som tilføyde den store alterveggfresken, Dommedag.

Michelangelo freskomalte taket i kapellet mellom 1508 og 1512. Han ville ikke ha assistenter og arbeidet alene på det spesialtegnede stillaset. Motivene er fra Det gamle testamentet - bortsett fra de klassiske sibyllene som er med fordi det ble sagt at de hadde kommet med profetier om Kristi fødsel.

 

Tilbake til hovedside